Εν αρχή ην
κάλαμος μοναξιάς

Ακόμη θεοί
δεν είχαν έλθει
σε ύπαρξη.

Ύδατα
ζωής και θανάτου έσμιγαν.