Στη σύχρονη εποχή της αμφισβήτησης της ρευστότητας και του προβληματισμού, το Ιόχρουν Πυρ μας εμπνέει και μας φωτίζει στο πνευματικό μονοπάτι συντομεύοντας το δρόμο προς την τελείωσή μας. Η τεράστια θεραπευτική του δύναμη επιφέρει την αρμονία και την ισορροπία σε όλα τα επίπεδα: σωματικό, νοητικό και πνευματικό. μπορεί να αποτελέσει και τη δική σας ατομική εμπειρία ώστε να γίνετε κι εσείς αποδέκτες και κοινωνοί αυτής της ιερής ενέργειας που είναι το δώρο του Σαιν Ζερμαίν στην ανθρωπότητα.