Εκείνο που χαρακτηρίζει τον Μιχάλη Παπανατσίδη είναι η μυστική, ισόβια σχέση του με την ιδέα και την πράξη της γραφής.
Μια σχέση τόσο ερωτικά εμπιστευτική, ώστε αδιάλειπτα να μένει κάτω από τις οποιεσδήποτε συνθήκες, απαραβίαστη.