Η Αγάπη, όπως την ένιωσαν και την έβαλαν σε στίχο οι ποιητές μας.
Το μαγισσάκι μάς πάει ακριβώς εκεί: σε ότι έχει αγιαστεί από της αγάπης το άγγιγμα…
Γιατί η Αγάπη ουδέποτε εκπίπτει…Αιώνια τα ταξίδια της, μαγικά και ατελεύτητα…