Οι εκδόσεις μας αναλαμβάνουν τις παρακάτω υπηρεσίες

 

Για λογαριασμό του συγγραφέα, πολιτιστικών συλλόγων, ιδρυμάτων, εταιρειών και λοιπών φορέων.

 

 • `Eκδοση βιβλίων σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή (μπροσούρες, μονογραφίες, εγχειρίδια, κατάλογοι, ημερολόγια, δοκίμια, ποιητικά και λογοτεχνικά έργα)
 • Επιμέλεια, γλωσσική και ορθογραφική-τυπογραφική διόρθωση κειμένων.
 • Σχεδιασμός και καλλιτεχνική επιμέλεια εντύπων, βιβλίων
 • Σχεδιασμός και δημιουργική ανάπτυξη ιστοσελίδων creative-web design
 • Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας, έντυπης επικοινωνίας
 • Σελιδοποίηση-σχεδιασμός lay out, δακτυλογράφηση κειμένων
 • Δημιουργικός σχεδιασμός και παραγωγή διαφημιστικών εντύπων (κατάλογοι, κάρτες, έντυπα)
 • Σχεδιασμός νέων προιόντων (industrial designer)
 • Επιμέλεια και παραγωγή ηχητικών βιβλίων (cd/book-audio book)
 • Παραγωγές cd-dvd
 • Αναλαμβάνουμε εκτυπώσεις offset και ψηφιακές για λίγα έντυπα
 • Αναλαμβάνουμε την πρακτόρευση και διανομή βιβλίων

 

Σεμινάρια:

Στο χώρο των εκδόσεων οργανώνουμε ατομικά ή σε μικρές ομάδες ατόμων, σεμινάρια

 • Δημιουργικής γραφής, (για νέους συγγραφείς)
 • Επιμέλειας και τυπογραφικής διόρθωσις βιβλίων (για νέους επιμέλητές διορθωτές)
 • Γραφικών τεχνών, τυπογραφίας
 • Εκδόσεων και έντυπης δημιουργικής επικοινωνίας